Алга болсон тухай мэдээлэх Захиалгын

www.clubshop.com

Clubshop онлайн дэлгүүр Захиалгын мэдэгдлийн маягтЖич: "AA_00_000000" гэх мэт "/"-ийн оронд "_"-г ашиглана уу.
Жич: "."-г ашиглана уу. аравтын салгагч болгон.
Жич: <,> шиг HTML шошго бүү ашигла

Жич: Зөвхөн png, gif, jpg, jpeg, pdf файлуудыг байршуулна уу.

Оруулах журам ба удирдамж

  1. Та энэ маягтыг оруулахаасаа өмнө доорх хэсэг бүрийг бүрэн бөглөх ёстой.
  2. Бүрэн бус мэдээлэл ба / эсвэл анхны нэхэмжлэх / баримтын хуулбаргүйгээр ирүүлсэн маягтуудыг шалгахгүй. Та анхны имэйлийн нэхэмжлэх / баримт бичгийн огноотой имэйлийн толгойг оруулах ёстой.
  3. Хэрэв та зохих журам, маягтыг ашиглахгүй бол таны захиалгыг шалгахгүй.
дэд шимтгэл